DH-Berdiri Di Atas Kebenaran

BERDIRI DI ATAS KEBENARAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 25:1-27 (Ayat 9) Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya: “Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?”

Continue Reading
DH-Berdiri Di Atas Kebenaran

BERDIRI DI ATAS KEBENARAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 25:1-27 (Ayat 9) Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya: “Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?”

Continue Reading