DH-Dipanggil Seperti Abraham

DIPANGGIL SEPERTI ABRAHAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 51:1-23 (Ayat 2) Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu; ketika Abraham seorang diri, Aku memanggil dia, lalu Aku memberkati dan memperbanyak dia.

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DH-Nikmati Berkat Tuhan

NIKMATI BERKAT TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Amsal 30:1-33 (Ayat 8) Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.

Continue Reading
DH-Nikmati Berkat Tuhan

NIKMATI BERKAT TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Amsal 30:1-33 (Ayat 8) Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.

Continue Reading