DH-Hati-hati Bernazar

HATI-HATI BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 30:1-16 (Ayat 2) Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya.

Continue Reading
DH-Hati-hati Bernazar

HATI-HATI BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Bilangan 30:1-16 (Ayat 2) Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya.

Continue Reading
DH-Jangan Bernazar

JANGAN BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 27:1-34 (Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu.

Continue Reading
DH-Jangan Bernazar

JANGAN BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Imamat 27:1-34 (Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu.

Continue Reading
DH-Hati-hati Bernazar

HATI-HATI BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 30:1-16 (Ayat 16) Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara
seorang suami dengan isterinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.

Continue Reading
DH-Jangan Bernazar

JANGAN BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 27:1-34 (Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu.

Continue Reading