DH-Jangan Kasi Kesempatan

JANGAN KASI KESEMPATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Raja-raja 2:1-46 (Ayat 46) Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.

Continue Reading
DH-Jangan Kasi Kesempatan

JANGAN KASI KESEMPATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 2:1-46 (Ayat 46) Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.

Continue Reading
DH-Tempat Yang Aman

TEMPAT YANG AMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 20:1-9 (Ayat 7) Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan: Kedesh di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikhem, di pegunungan Efraim, dan Kiryat-Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda.

Continue Reading
DH-Jangan Sembunyikan Dosa

JANGAN SEMBUNYIKAN DOSA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 7:1-26 (Ayat 19) Berkatalah Yosua kepada Akhan: “Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku apa yang kauperbuat, jangan sembunyikan kepadaku.”

Continue Reading
DH-Keluar Dan Tinggalkan Babel

KELUAR DAN TINGGALKAN BABEL

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 18:1-24 (Ayat 4) Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.

Continue Reading
DH-Allah Setia Dan Adil

ALLAH SETIA DAN ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Yohanes 1:1-10 (Ayat 9) Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Continue Reading
DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama

JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Petrus 2:1-22 (Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Continue Reading
DH-Syarat Berdoa

SYARAT BERDOA

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 11:1-33 (Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Continue Reading