DH-Semua Tuhan Nyatakan

SEMUA TUHAN NYATAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Semua Tuhan Nyatakan

SEMUA TUHAN NYATAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Membuat Anak Berhasil

MEMBUAT ANAK BERHASIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 6:1-25 (Ayat 7) Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

Continue Reading
DH-Membuat Anak Berhasil

MEMBUAT ANAK BERHASIL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 6:1-25 (Ayat 7) Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

Continue Reading
DH-Jangan Tambahi Atau Kurangi

JANGAN TAMBAHI ATAU KURANGI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 4:1-49 (Ayat 2) Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.

Continue Reading
DH-Jangan Tambahi Atau Kurangi

JANGAN TAMBAHI ATAU KURANGI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 4:1-49 (Ayat 2) Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.

Continue Reading
DH-Mengetahui Kehendak Tuhan

MENGETAHUI KEHENDAK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 24:1-67 (Ayat 40) Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku.

Continue Reading
DH-Mengetahui Kehendak Tuhan

MENGETAHUI KEHENDAK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 24:1-67 (Ayat 40) Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku.

Continue Reading
DH-Miliki Iman Dan Kebenaran

MILIKI IMAN DAN KEBENARAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 2:12-17 (Ayat 13) Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan engkau berpegang kepada nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku, yang setia kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana Iblis diam.

Continue Reading