DH-Perhatikan Pesan Tuhan

PERHATIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Raja-raja 22:1-53 (Ayat 13) Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: “Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”

Continue Reading
DH-Perhatikan Pesan Tuhan

PERHATIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 22:1-53 (Ayat 13) Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: “Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”

Continue Reading
DH-Semua Tuhan Nyatakan

SEMUA TUHAN NYATAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Semua Tuhan Nyatakan

SEMUA TUHAN NYATAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Membuat Anak Berhasil

MEMBUAT ANAK BERHASIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 6:1-25 (Ayat 7) Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

Continue Reading
DH-Membuat Anak Berhasil

MEMBUAT ANAK BERHASIL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 6:1-25 (Ayat 7) Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

Continue Reading
DH-Jangan Tambahi Atau Kurangi

JANGAN TAMBAHI ATAU KURANGI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 4:1-49 (Ayat 2) Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.

Continue Reading
DH-Jangan Tambahi Atau Kurangi

JANGAN TAMBAHI ATAU KURANGI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 4:1-49 (Ayat 2) Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.

Continue Reading
DH-Mengetahui Kehendak Tuhan

MENGETAHUI KEHENDAK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 24:1-67 (Ayat 40) Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku.

Continue Reading