DH-Cintai Firman Tuhan

CINTAI FIRMAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 7:1-28 (Ayat 10) Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.

Continue Reading
DH-Ketaatan Merupakan Kunci Kemenangan

KETAATAN MERUPAKAN KUNCI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 11:1-23 (Ayat 15) Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hamba-Nya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua: tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.

Continue Reading
DH-Miliki Gaya Hidup Yosua

MILIKI GAYA HIDUP YOSUA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 10:1-43 (Ayat 8) Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua: “Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau.”

Continue Reading
DH-Kunci Sukses

KUNCI SUKSES

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 1:1-18 (Ayat 8) Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.

Continue Reading
DH-Hal-hal Yang Tersembunyi

HAL-HAL YANG TERSEMBUNYI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Hidup Dalam Berkat Tuhan

HIDUP DALAM BERKAT TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 11:1-32 (Ayat 13) Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.

Continue Reading