DH-Khususkan Hari Tuhan

KHUSUSKAN HARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Amos 8:1-14 (Ayat 5) Dan berpikir: “Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu.

Continue Reading
DH-Ibadah Yang Utuh

IBADAH YANG UTUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Amos 4:1-13 (Ayat 4) “Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga!”

Continue Reading
DH-Kudus Dipisahkan

KUDUS DIPISAHKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 42:1-20 (Ayat 20) Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok: panjangnya lima ratus hasta dan lebarnya lima ratus hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus.

Continue Reading
DH-Persembahan Yang Harum

PERSEMBAHAN YANG HARUM

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 41:1-26 (Ayat 22) Mezbah dari kayu, tingginya tiga hasta, panjangnya dua hasta dan lebarnya dua hasta; sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku: “Inilah meja yang ada di hadirat TUHAN.”

Continue Reading
DH-Bait Allah Yang Baru

BAIT ALLAH YANG BARU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 40:1-49 (Ayat 2) Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota.

Continue Reading
DH-Dimulai Dari Rumah Tuhan

DIMULAI DARI RUMAH TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 9:1-11 (Ayat 6) Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!” Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait Suci.

Continue Reading