DH-Menjadi Orang Yang Dipercaya

MENJADI ORANG YANG DIPERCAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Zakharia 3:1-10 (Ayat 7) “Beginilah firman Tuhan semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.”

Continue Reading
DH-Menjadi Orang Yang Dipercaya

MENJADI ORANG YANG DIPERCAYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Zakharia 3:1-10 (Ayat 7) “Beginilah firman Tuhan semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.”

Continue Reading
DH-Penyerahan Diri

PENYERAHAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 86:1-17 (Ayat 11) Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.

Continue Reading
DH-Penyerahan Diri

PENYERAHAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 86:1-17 (Ayat 11) Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.

Continue Reading