DH-Kasih Mula-mula

KASIH MULA-MULA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Wahyu 2:1-29 (Ayat 3-4) Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.

Continue Reading
DH-Kasih Mula-mula

KASIH MULA-MULA

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 2:1-29 (Ayat 3-4) Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.

Continue Reading
DH-Kembali Ke Galilea

KEMBALI KE GALILEA

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 28:1-20 (Ayat 10) Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku”.

Continue Reading
DH-Kembali Ke Galilea

KEMBALI KE GALILEA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Matius 28:1-20 (Ayat 10) Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku”.

Continue Reading
DH-Saat Yang Terindah

SAAT YANG TERINDAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 3:1-17 (Ayat 1) Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.

Continue Reading
DH-Saat Yang Terindah

SAAT YANG TERINDAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 3:1-17 (Ayat 1) Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.

Continue Reading
DH-Kasih Mula-mula

KASIH MULA-MULA

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 2:1-29 (Ayat 3-4) Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.

Continue Reading
DH-Kembali Kepada Kasih Mula-Mula

KEMBALI KEPADA KASIH MULA-MULA

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 28:1-20 (Ayat 10) Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.”

Continue Reading