DH-Semua Di Bawah Kendali Tuhan

SEMUA DI BAWAH KENDALI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 16:1-23 (Ayat 10) Tetapi kata raja: “Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk! Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya: Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya: mengapa engkau berbuat demikian?”

Continue Reading
DH-Semua Di Bawah Kendali Tuhan

SEMUA DI BAWAH KENDALI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 16:1-23 (Ayat 10) Tetapi kata raja: “Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk! Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya: Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya: mengapa engkau berbuat demikian?”

Continue Reading