DH-Tetap Menjadi Garam

TETAP MENJADI GARAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 9:1-50 (Ayat 50) Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.”

Continue Reading