DH-Membangun Hubungan

MEMBANGUN HUBUNGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 15:1-37 (Ayat 5) Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka di ulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya.

Continue Reading
DH-Injil Yesus Kristus

INJIL YESUS KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Galatia 1:1-24 (Ayat 6) Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain.

Continue Reading
DH-Perhatikan Perkara Rohani

PERHATIKAN PERKARA ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 4:1-18 (Ayat 18) Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

Continue Reading
DH-Tugas Orang Percaya

TUGAS ORANG PERCAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Korintus 9:1-27 (Ayat 16) Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil.

Continue Reading
DH-Dia Memanggil

DIA MEMANGGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 3:1-35 (Ayat 13) Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.

Continue Reading
DH-Pakai Saya Tuhan

PAKAI SAYA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 1:1-16 (Ayat 1) Firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem.

Continue Reading