DH-Dia Memanggil

DIA MEMANGGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 3:1-35 (Ayat 13) Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.

Continue Reading