DH-Jangan Abaikan Nubuatan

JANGAN ABAIKAN NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 16:1-14 (Ayat 14) Maka sekarang Tuhan berfirman: Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi hinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.

Continue Reading
DH-Jangan Abaikan Nubuatan

JANGAN ABAIKAN NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 16:1-14 (Ayat 14) Maka sekarang Tuhan berfirman: Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi hinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.

Continue Reading