DH-Jangan Abaikan Pesan Tuhan

JANGAN ABAIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 21:1-40 (Ayat 11) Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: “Demikianlah kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.”

Continue Reading
DH-Jangan Abaikan Pesan Tuhan

JANGAN ABAIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 21:1-40 (Ayat 11) Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: “Demikianlah kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.”

Continue Reading
DH-Hati-hati Dengan Nubuatan

HATI-HATI DENGAN NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 28:1-17 (Ayat 15) Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya: “Dengarkanlah, hai Hananya! Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta.”

Continue Reading
DH-Hati-hati Dengan Nubuatan

HATI-HATI DENGAN NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 28:1-17 (Ayat 15) Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya: “Dengarkanlah, hai Hananya! Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta.”

Continue Reading
DH-Nubuatan

NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 25:1-31 (Ayat 1) Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut.

Continue Reading
DH-Nubuatan

NUBUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 25:1-31 (Ayat 1) Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut.

Continue Reading
DH-Jangan Abaikan Pesan Tuhan

JANGAN ABAIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 21:1-40 (Ayat 11) Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: “Demikianlah kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.”

Continue Reading
DH-Bijaksana Dan Bercahaya

BIJAKSANA DAN BERCAHAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Daniel 12:1-13 (Ayat 3) Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.

Continue Reading
DH-Bernubuat

BERNUBUAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 37:1-28 (Ayat 10) Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.

Continue Reading