DH-Memberkati Hamba Tuhan

MEMBERKATI HAMBA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 31:1-21 (Ayat 4) Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan.

Continue Reading
DH-Memberkati Hamba Tuhan

MEMBERKATI HAMBA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 31:1-21 (Ayat 4) Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan.

Continue Reading
DH-Jangan Pandang Rendah

JANGAN PANDANG RENDAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 26:1-32 (Ayat 12) Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka.

Continue Reading
DH-Jangan Pandang Rendah

JANGAN PANDANG RENDAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Dalam pembacaan ayat di atas, suku Lewi mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga pintu bait Allah dan menjaga perbendaharaan rumah Allah. Mereka mendapat tugas menjadi penjaga pintu bait Allah, supaya tempat ibadah tidak dinodai oleh orang-orang … Read More

Continue Reading
DH-Berkati Suku Lewi

BERKATI SUKU LEWI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 18:1-32 (Ayat 21) Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan.

Continue Reading
DH-Panggilan Sebagai Orang Lewi

PANGGILAN SEBAGAI ORANG LEWI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 3:1-51 (Ayat 12) Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku.

Continue Reading