DH-Mengendalikan Diri

MENGENDALIKAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 13:1-27 (Ayat 13) Maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem.

Continue Reading
DH-Mengendalikan Diri

MENGENDALIKAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 13:1-27 (Ayat 13) Maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem.

Continue Reading