DH-Janji Allah Pasti Digenapi

JANJI ALLAH PASTI DIGENAPI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading
DH-Janji Allah Pasti Digenapi

JANJI ALLAH PASTI DIGENAPI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading
DH-Tuhan Meluputkan

TUHAN MELUPUTKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 39:1-18 (Ayat 18) Tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan engkau: engkau tidak akan rebah oleh pedang; nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepada-Ku, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
DH-Tuhan Meluputkan

TUHAN MELUPUTKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 39:1-18 (Ayat 18) Tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan engkau: engkau tidak akan rebah oleh pedang; nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepada-Ku, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
Dh-Mengandalkan Tuhan

ANDALKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 17:1-27 (Ayat 5) Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan.

Continue Reading
Dh-Mengandalkan Tuhan

ANDALKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 17:1-27 (Ayat 5) Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan.

Continue Reading
DH-Seperti Rajawali Mengatasi Badai

SEPERTI RAJAWALI MENGATASI BADAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 40:1-31 (Ayat 31) Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Continue Reading