DH-Iman Yang Mengagumkan

IMAN YANG MENGAGUMKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 7:1-50 (Ayat 9) Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel”.

Continue Reading
DH-Iman Yang Mengagumkan

IMAN YANG MENGAGUMKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Lukas 7:1-50 (Ayat 9) Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel”.

Continue Reading
DH-Iman Menarik Kuasa Allah

IMAN MENARIK KUASA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 8:1-34 (Ayat 10) Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.”

Continue Reading
DH-Iman Menarik Kuasa Allah

IMAN MENARIK KUASA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Matius 8:1-34 (Ayat 10) Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.”

Continue Reading