DH-Tingkatan Kedalaman

TINGKATAN KEDALAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 47:1-23 (Ayat 12) “Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”

Continue Reading
DH-Tingkatan Kedalaman

TINGKATAN KEDALAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 47:1-23 (Ayat 12) “Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”

Continue Reading
DH-Firman Yang Tidak Menyenangkan

FIRMAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 43:1-13 (Ayat 2) Maka berkatalah Azarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia: “Engkau berkata bohong! Tuhan, Allah kita, tidak mengutus engkau untuk berkata: Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.”

Continue Reading
DH-Firman Yang Tidak Menyenangkan

FIRMAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 43:1-13 (Ayat 2) Maka berkatalah Azarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia: “Engkau berkata bohong! Tuhan, Allah kita, tidak mengutus engkau untuk berkata: Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.”

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Allah Selalu Bersama Kita

ALLAH SELALU BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 42:1-25 (Ayat 3) Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.

Continue Reading
DH-Allah Hakim Yang Adil

ALLAH HAKIM YANG ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 76:1-13 (Ayat 9-10) Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi.

Continue Reading