DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Allah Selalu Bersama Kita

ALLAH SELALU BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 42:1-25 (Ayat 3) Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.

Continue Reading
DH-Allah Hakim Yang Adil

ALLAH HAKIM YANG ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 76:1-13 (Ayat 9-10) Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi.

Continue Reading
DH-Allah Hakim Yang Adil

ALLAH HAKIM YANG ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 76:1-13 (Ayat 9-10) Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi.

Continue Reading
DH-Bersukacita Dalam Kesesakan

BERSUKACITA DALAM KESESAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 70:1-6 (Ayat 5) Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu berkata: “Allah itu besar!”

Continue Reading
DH-Bersukacita Dalam Kesesakan

BERSUKACITA DALAM KESESAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 70:1-6 (Ayat 5) Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu berkata: “Allah itu besar!”

Continue Reading