DH-Pasangan Yang Seiman

PASANGAN YANG SEIMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 14:1-20 (Ayat 2) Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: “Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku.”

Continue Reading
DHK-Pasangan Yang Seiman

PASANGAN YANG SEIMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 14:1-20 (Ayat 2) Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: “Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku.”

Continue Reading
DH-Pernikahan Kristen

PERNIKAHAN KRISTEN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Korintus 7:1-40 (Ayat 2) Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

Continue Reading
DH-Tuhan Benci Perceraian

TUHAN BENCI PERCERAIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Maleakhi 2:1-17 (Ayat 16) Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!

Continue Reading