DH-Akui Dosa Disertai Tindakan

AKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ezra 10:1-44 (Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Continue Reading
DH-Mengikat Perjanjian

MENGIKAT PERJANJIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 29:1-36 (Ayat 10) Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murka-Nya yang menyala-nyala itu undur dari pada kita.

Continue Reading
DH-Pertobatan Kunci Pemulihan

PERTOBATAN KUNCI PEMULIHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 7:1-22 (Ayat 14) “Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.”

Continue Reading
DH-Pertobatan Kunci Pemulihan

PERTOBATAN KUNCI PEMULIHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 7:1-22 (Ayat 14) “Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.”

Continue Reading
DH-Anugerah-Nya Selalu Menyertai

ANUGERAH-NYA SELALU MENYERTAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 25:1-30 (Ayat 27) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh tujuh bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading
DH-Anugerah-Nya Selalu Menyertai

ANUGERAH-NYA SELALU MENYERTAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 25:1-30 (Ayat 27) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh tujuh bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading