DH-Pertobatan Sejati

PERTOBATAN SEJATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 9:1-38 (Ayat 36) Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kauberikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya kami ini adalah budak.

Continue Reading
DH-Pertobatan Sejati

PERTOBATAN SEJATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Nehemia 9:1-38 (Ayat 36) Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kauberikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya kami ini adalah budak.

Continue Reading
DH-Akui Dosa Disertai Tindakan

AKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 10:1-44 (Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Continue Reading
DH-Akui Dosa Disertai Tindakan

AKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ezra 10:1-44 (Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Continue Reading
DH-Mengikat Perjanjian

MENGIKAT PERJANJIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 29:1-36 (Ayat 10) Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murka-Nya yang menyala-nyala itu undur dari pada kita.

Continue Reading
DH-Pertobatan Kunci Pemulihan

PERTOBATAN KUNCI PEMULIHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 7:1-22 (Ayat 14) “Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.”

Continue Reading