DH-Jangan Angkuh

JANGAN ANGKUH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 32:1-33 (Ayat 26) Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia.

Continue Reading
DH-Jangan Angkuh

JANGAN ANGKUH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 32:1-33 (Ayat 26) Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia.

Continue Reading
DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Allah

RENDAHKAN DIRI DI HADAPAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 10:1-29 (Ayat 3) Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: “Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Continue Reading