DH-Curahkan Hujan-Mu

CURAHKAN HUJAN-MU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 44:1-28 (Ayat 3) Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.

Continue Reading
DH-Curahkan Hujan-Mu

CURAHKAN HUJAN-MU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 44:1-28 (Ayat 3) Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.

Continue Reading
DHK-Roh Allah Memberi Kuasa

ROH ALLAH MEMBERI KUASA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 3:1-31 (Ayat 10) Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Continue Reading
DH-Kuduskan Dirimu

KUDUSKAN DIRIMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 3:1-17 (Ayat 5) Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan
melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.”

Continue Reading
DH-Hal-hal Yang Tersembunyi

HAL-HAL YANG TERSEMBUNYI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 29:1-29 (Ayat 29) Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.

Continue Reading
DH-Allah Memerintah Atas Umat-Nya

ALLAH MEMERINTAH ATAS UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 17:1-20 (Ayat 14) Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku.

Continue Reading
DH-Kedewasaan Rohani

KEDEWASAAN ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 8:1-13 (Ayat 10b) Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

Continue Reading