DH-Tingkatan Kedalaman

TINGKATAN KEDALAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 47:1-23 (Ayat 12) “Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”

Continue Reading
DH-Tingkatan Kedalaman

TINGKATAN KEDALAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 47:1-23 (Ayat 12) “Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”

Continue Reading
DH-Kudus Dipisahkan

KUDUS DIPISAHKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 42:1-20 (Ayat 20) Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok: panjangnya lima ratus hasta dan lebarnya lima ratus hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus.

Continue Reading
DH-Kudus Dipisahkan

KUDUS DIPISAHKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 42:1-20 (Ayat 20) Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok: panjangnya lima ratus hasta dan lebarnya lima ratus hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus.

Continue Reading
DH-Curahkan Hujan-Mu

CURAHKAN HUJAN-MU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 44:1-28 (Ayat 3) Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.

Continue Reading
DH-Curahkan Hujan-Mu

CURAHKAN HUJAN-MU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 44:1-28 (Ayat 3) Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.

Continue Reading
DHK-Roh Allah Memberi Kuasa

ROH ALLAH MEMBERI KUASA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 3:1-31 (Ayat 10) Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Continue Reading