DH-Pribadi Penolong

PRIBADI PENOLONG

HOP CHURCHDaily HOPe

Yohanes 16:1-33 (Ayat 13) Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Continue Reading
DH-Mulutmu Harimaumu

MULUTMU HARIMAUMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 6:1-49 (Ayat 45) Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.

Continue Reading
DH-Jadilah Kehendak-Mu

JADILAH KEHENDAK-MU

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 1:1-80 (Ayat 38) Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Continue Reading
DH-Jangan Biarkan Kosong

JANGAN BIARKAN KOSONG

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 12:1-50 (Ayat 44) Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur.

Continue Reading
DH - Responi Panggilan Tuhan

RESPONI PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 3:1-12 (Ayat 8) Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggaranya dan kepada Israel dosanya.

Continue Reading