DH-Hamba-Hamba Kristus

HAMBA-HAMBA KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Efesus 6:1-24 (Ayat 6) Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.

Continue Reading
DH-Manusia Baru

MANUSIA BARU

HOP CHURCHDaily HOPe

Efesus 4:1-32 (Ayat 17) Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.

Continue Reading
DH-Meraih Berkat Rohani

MERAIH BERKAT ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

Efesus 1:1-23 (Ayat 3) Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Sorga.

Continue Reading
DH-Keinginan Roh Dan Keinginan Daging

KEINGINAN ROH DAN KEINGINAN DAGING

HOP CHURCHDaily HOPe

Galatia 5:1-26 (Ayat 17) Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging — karena keduanya bertentangan — sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.

Continue Reading
DH-Ahli Waris Kerajaan Allah

AHLI WARIS KERAJAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Galatia 4:1-31 (Ayat 1) Yang dimaksud ialah: selama seorang ahli waris belum akil balig, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu.

Continue Reading