DH-Syarat Berdoa

SYARAT BERDOA

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 11:1-33 (Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Continue Reading
DH-Tetap Menjadi Garam

TETAP MENJADI GARAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 9:1-50 (Ayat 50) Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.”

Continue Reading
DH-Syarat Mengikuti Yesus

SYARAT MENGIKUTI YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 8:1-38 (Ayat 34) Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.”

Continue Reading
DH-Jaga Hatimu

JAGA HATIMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 7:1-37 (Ayat 21) Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan.

Continue Reading
DH-Bawa Kepada Tuhan

BAWA KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 6:1-56 (Ayat 41) Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada semua mereka.

Continue Reading
DH-Iman Menarik Kuasa Allah

IMAN MENARIK KUASA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 5:1-43 (Ayat 30) Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: “Siapa yang menjamah jubah-Ku?”

Continue Reading
DH-Dia Memanggil

DIA MEMANGGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 3:1-35 (Ayat 13) Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.

Continue Reading