DH-Kembali Kepada Allah

KEMBALI KEPADA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 22:1-20 (Ayat 13) “Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya.”

Continue Reading
DH-Peranan Pemimpin

PERANAN PEMIMPIN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 21:1-26 (Ayat 11) “Oleh karena Manasye, raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari pada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula.”

Continue Reading
DH-Hidup Mati Di Tangan Tuhan

HIDUP MATI DI TANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 20:1-21 (Ayat 6) “Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur; Aku akan memagari kota ini oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku.”

Continue Reading
DH-Serahkan Kepada Tuhan

SERAHKAN KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 19:1-37 (Ayat 15) Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata: “Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.”

Continue Reading
DH-Perlu Terobosan

PERLU TEROBOSAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 18:37 (Ayat 6) Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa.

Continue Reading
DH-Tunduk Dan Taat Kepada Allah

TUNDUK DAN TAAT KEPADA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 17:1-41 (Ayat 13) Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: “Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.”

Continue Reading
DH-Jangan Terpengaruh

JANGAN TERPENGARUH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 16:1-20 (Ayat 2) Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 15:1-38 (Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Continue Reading
DH-Hati-hati Dengan Kesombongan

HATI-HATI DENGAN KESOMBONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 14:1-29 (Ayat 10) “Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?”

Continue Reading