DH-Baik Dan Buruk Tetap Dari Allah

BAIK DAN BURUK TETAP DARI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ayub 2:1-13 (Ayat 10) Tetapi jawab Ayub kepadanya: “Engkau berbicara seperti perempuan gila! Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.

Continue Reading
DH-Berserah

BERSERAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ayub 1:1-22 (Ayat 21) Katanya: “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan!”

Continue Reading
DH-Tetap Setia Dan Taat

TETAP SETIA DAN TAAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 10:1-3 (Ayat 3) Karena Mordekhai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah raja Ahasyweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya.

Continue Reading
DH-Hari Yang Bersejarah

HARI YANG BERSEJARAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 9:1-32 (Ayat 28) Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka.

Continue Reading
DH-Menjadi Pahlawan Di Tangan Tuhan

MENJADI PAHLAWAN DI TANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 8:1-17 (Ayat 1) Pada hari itu juga raja Ahasyweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekhai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekhai dengan dia.

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Merencanakan Yang Buruk

JANGAN PERNAH MERENCANAKAN YANG BURUK

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 7:1-10 (Ayat 9) Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: “Lagipula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya.” Lalu titah raja: “Sulakan dia pada tiang itu.”

Continue Reading
DH-Tuhan Sanggup Mengubah Keadaan

TUHAN SANGGUP MENGUBAH KEADAAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 6:1-14 (Ayat 13) Dan Haman menceritakan kepada Zeresh, isterinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeresh, isterinya, kepadanya: “Jikalau Mordekhai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya.”

Continue Reading
DH-Rela Berkorban Vs Kesombongan

RELA BERKORBAN VS KESOMBONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 5:1-14 (Ayat 9) Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira; tetapi ketika Haman melihat Mordekhai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai.

Continue Reading
DH-Mengasihi Bangsa Sendiri

MENGASIHI BANGSA SENDIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 4:1-17 (Ayat 16) “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Continue Reading