DH-Persekutuan Dengan Tuhan

PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 31:1-18 (Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

Continue Reading
DH-Persekutuan Dengan Tuhan

PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Keluaran 31:1-18 (Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

Continue Reading