PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

DH-Persekutuan Dengan Tuhan

Keluaran 31:1-18 (Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

DH-Persekutuan Dengan Tuhan

Keluaran 31:1-18 (Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

WAKTU UNTUK BERSEKUTU

DH-Waktu Untuk Bersekutu

Keluaran 29:1-46 (Ayat 38) “Inilah yang harus kauolah di atas mezbah itu: dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari.”

WAKTU UNTUK BERSEKUTU

DH-Waktu Untuk Bersekutu

Keluaran 29:1-46 (Ayat 38) “Inilah yang harus kauolah di atas mezbah itu: dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari.”

HATI-HATI DENGAN TIPU MUSLIHAT IBLIS

DH-Hati-Hati Dengan Tipu Muslihat Iblis

Kisah Para Rasul 13:1-52 (Ayat 8) Tetapi Elimas – demikianlah namanya dalam bahasa Yunani -, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.

HATI-HATI DENGAN TIPU MUSLIHAT IBLIS

DH-Hati-Hati Dengan Tipu Muslihat Iblis

Kisah Para Rasul 13:1-52 (Ayat 8) Tetapi Elimas – demikianlah namanya dalam bahasa Yunani -, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.

DIKASIHI ALLAH DAN MANUSIA

DH-Dikasihi Allah Dan Manusia

Lukas 2:1-52 (Ayat 52) Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

DIKASIHI ALLAH DAN MANUSIA

DH-Dikasihi Allah Dan Manusia

Lukas 2:1-52 (Ayat 52) Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.