DH-Pergi Dan Hasilkan Buah

PERGI DAN HASILKAN BUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yohanes 15:1-27 (Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Continue Reading
DH-Hasilkan Buah Pertobatan

HASILKAN BUAH PERTOBATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 3:1-38 (Ayat 8) Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

Continue Reading