DH-Berdoa dan Puasa

BERDOA DAN BERPUASA

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 58:1-14 (Ayat 3) “Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?” Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.

Continue Reading
DH-Mezbah Doa

MEZBAH DOA

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 56:1-12 (Ayat 7) Mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

Continue Reading