DH-Jangan Lukai Tuhan

JANGAN LUKAI HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Keluaran 32:1-35 (Ayat 11) Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata: “Mengapakah, Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?”

Continue Reading
DH-Jangan Lukai Tuhan

JANGAN LUKAI HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 32:1-35 (Ayat 11) Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata: “Mengapakah, Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?”

Continue Reading
DH-Gambaran Allah

GAMBARAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Wahyu 4:1-11 (Ayat 3) Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.

Continue Reading
DH-Gambaran Allah

GAMBARAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 4:1-11 (Ayat 3) Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.

Continue Reading
DH-Memuliakan Allah

MEMULIAKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 1:1-28 (Ayat 28) Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman.

Continue Reading
DH-Memuliakan Allah

MEMULIAKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 1:1-28 (Ayat 28) Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman.

Continue Reading
DH-Jangan Menyelami Pekerjaan Allah

JANGAN MENYELAMI PEKERJAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Pengkhotbah 8:1-17 (Ayat 17) Maka nyatalah kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, yang dilakukan-Nya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.

Continue Reading
DH-Jangan Menyelami Pekerjaan Allah

JANGAN MENYELAMI PEKERJAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Pengkhotbah 8:1-17 (Ayat 17) Maka nyatalah kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, yang dilakukan-Nya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.

Continue Reading