DH-Kemampuan Dan Hikmat

KEMAMPUAN DAN HIKMAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 27:1-34 (Ayat 1) Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.

Continue Reading
DH-Kemampuan Dan Hikmat

KEMAMPUAN DAN HIKMAT

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 27:1-34 (Ayat 1) Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.

Continue Reading
DH-Bijaksana Dan Bercahaya

BIJAKSANA DAN BERCAHAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Daniel 12:1-13 (Ayat 3) Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.

Continue Reading
DH-Rahasia Mendapatkan Hikmat

RAHASIA MENDAPATKAN HIKMAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Daniel 1:1-21 (Ayat 17) Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.

Continue Reading