DH - Responi Panggilan Tuhan

RESPONI PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 3:1-12 (Ayat 8) Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggaranya dan kepada Israel dosanya.

Continue Reading

JANGAN LUPAKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Amos 2:1-16 (Ayat 10) Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori.

Continue Reading
DH-Ingat Kebaikan Tuhan

INGAT KEBAIKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hosea 13:1-16 (Ayat 4) Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.

Continue Reading