DH-Kemuliaan Tuhan

KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 5:1-14 (Ayat 14) Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.

Continue Reading
DH-Kemuliaan Tuhan

KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 5:1-14 (Ayat 14) Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

SEMUA UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 5:1-27 (Ayat 16) Tetapi Elisa menjawab: “Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

SEMUA UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 5:1-27 (Ayat 16) Tetapi Elisa menjawab: “Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.

Continue Reading
DH-Muliakan Allah Dengan Keberadaan Kita

MULIAKAN ALLAH DENGAN KEBERADAAN KITA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Raja-raja 10:1-29 (Ayat 9) Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.

Continue Reading