DH-Manusia Makhluk Sosial

MANUSIA MAKHLUK SOSIAL

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 2:1-25 (Ayat 18) Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”

Continue Reading
DH-Rancangan Tuhan

RANCANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 29:1-32 (Ayat 11) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Continue Reading
DH-Rancangan Tuhan

RANCANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 29:1-32 (Ayat 11) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Continue Reading
DH-Terus-menerus Bergairah

TERUS-MENERUS BERGAIRAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 25:1-38 (Ayat 3) Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya.

Continue Reading