DH-Jangan Pernah Ingkar Janji

JANGAN PERNAH INGKAR JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 9:1-13 (Ayat 7) Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ingkar Janji

JANGAN PERNAH INGKAR JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 9:1-13 (Ayat 7) Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”

Continue Reading
DH-Jangan Ingkar Dengan Janji

JANGAN INGKAR DENGAN JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 44:1-34 (Ayat 33) Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya.

Continue Reading