DH-Pergi Dan Hasilkan Buah

PERGI DAN HASILKAN BUAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yohanes 15:1-27 (Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Continue Reading
DH-Pergi Dan Hasilkan Buah

PERGI DAN HASILKAN BUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yohanes 15:1-27 (Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Continue Reading