DH-Iri Hati

IRI HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Bilangan 12:1-16 (Ayat 2) Kata mereka: “Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?” Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Iri Hati

IRI HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 12:1-16 (Ayat 2) Kata mereka: “Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?” Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.

Continue Reading