DH-Panggilan Untuk Melayani

PANGGILAN UNTUK MELAYANI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 3:1-51 (Ayat 12) Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku.

Continue Reading
DH-Panggilan Untuk Melayani

PANGGILAN UNTUK MELAYANI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Bilangan 3:1-51 (Ayat 12) Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku.

Continue Reading
DH-Panggilan Tuhan

PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Petrus 1:1-21 (Ayat 10) Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.

Continue Reading

PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Petrus 1:1-21 (Ayat 10) Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.

Continue Reading
DH-Panggilan Menjadi Hamba

PANGGILAN MENJADI HAMBA

HOP CHURCHDaily HOPe

Amos 7:1-17 (Ayat 15) Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.

Continue Reading