DH-Buah Ara

BUAH ARA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 24:1-10 (Ayat 3) Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku: “Apakah yang kaulihat, hai Yeremia?” Maka jawabku: “Buah ara! Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya.”

Continue Reading
DH-Bertobat Dan Minta Ampun

BERTOBAT DAN MINTA AMPUN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 8:1-22 (Ayat 14) Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab Tuhan, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Bertobat Dan Minta Ampun

BERTOBAT DAN MINTA AMPUN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 8:1-22 (Ayat 14) Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab Tuhan, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Pemulihan Bukan Penghukuman

PEMULIHAN BUKAN PENGHUKUMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 23:1-18 (Ayat 15) Pada waktu itu Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini.

Continue Reading
DH-Pemulihan Bukan Penghukuman

PEMULIHAN BUKAN PENGHUKUMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 23:1-18 (Ayat 15) Pada waktu itu Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini.

Continue Reading
DH-Mengasihi Bangsa Sendiri

MENGASIHI BANGSA SENDIRI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ester 4:1-17 (Ayat 16) “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Continue Reading
DH-Mengasihi Bangsa Sendiri

MENGASIHI BANGSA SENDIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 4:1-17 (Ayat 16) “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Continue Reading