DH-Mengasihi Bangsa Sendiri

MENGASIHI BANGSA SENDIRI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ester 4:1-17 (Ayat 16) “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Continue Reading
DH-Mengasihi Bangsa Sendiri

MENGASIHI BANGSA SENDIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 4:1-17 (Ayat 16) “Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

Continue Reading
DH-Miliki Respon Yang Benar

MILIKI RESPON YANG BENAR

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 16:1-14 (Ayat 10) Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat.

Continue Reading
DH-Miliki Respon Yang Benar

MILIKI RESPON YANG BENAR

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 16:1-14 (Ayat 10) Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat.

Continue Reading
DH-Pertobatan Kunci Pemulihan

PERTOBATAN KUNCI PEMULIHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 7:1-22 (Ayat 14) “Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.”

Continue Reading
DH-Pertobatan Kunci Pemulihan

PERTOBATAN KUNCI PEMULIHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 7:1-22 (Ayat 14) “Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.”

Continue Reading
DH-Jangan Ingat Kesedihan Masa Lalu

JANGAN INGAT KESEDIHAN MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 7:1-40 (Ayat 23) Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

Continue Reading