DH-Karya Keselamatan

KARYA KESELAMATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 53:1-12 (Ayat 3) Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.

Continue Reading
DH-Karya Keselamatan

KARYA KESELAMATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 53:1-12 (Ayat 3) Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.

Continue Reading
DH-Paskah

PASKAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 30:1-27 (Ayat 1) Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Paskah

PASKAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 30:1-27 (Ayat 1) Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem.

Continue Reading