DH-Penyertaan Tuhan Hingga Hari Tua

PENYERTAAN TUHAN HINGGA HARI TUA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 71:1-24 (Ayat 18) Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang.

Continue Reading
DH-Allah Tidak Pernah Meninggalkan

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Allah Tidak Pernah Meninggalkan

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading