DH-Kunci Disertai Allah

KUNCI DISERTAI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 17:1-19 (Ayat 5) Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.

Continue Reading
DH-Kunci Disertai Allah

KUNCI DISERTAI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 17:1-19 (Ayat 5) Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.

Continue Reading
DH-Kunci Kemenangan

KUNCI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 8:1-18 (Ayat 14) Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.

Continue Reading
DH-Kunci Kemenangan

KUNCI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 8:1-18 (Ayat 14) Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.

Continue Reading
DHK-Tidak Ada Yang Mustahil Bersama Allah

TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BERSAMA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 17:1-58 (Ayat 45) Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: “Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu.”

Continue Reading
DHK-Tidak Ada Yang Mustahil Bersama Allah

TIDAK ADA YANG MUSTAHIL BERSAMA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 17:1-58 (Ayat 45) Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: “Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu.”

Continue Reading
DH-Penyertaan Dan Kehadiran Allah

PENYERTAAN DAN KEHADIRAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 4:1-22 (Ayat 3) Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: “Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.”

Continue Reading