DH-Penyertaan Dan Kehadiran Allah

PENYERTAAN DAN KEHADIRAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 4:1-22 (Ayat 3) Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: “Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.”

Continue Reading
DH-Jangan Mengingini Barang Orang Lain

JANGAN MENGINGINI BARANG ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 12:1-15 (Ayat 1) Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta: “Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu!”

Continue Reading
DH-Tuhan Tidak Sabar

TUHAN TIDAK SABAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 10:1-18 (Ayat 16) Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat kesukaran mereka.

Continue Reading
DHK-Tuhan Tidak Sabar

TUHAN TIDAK SABAR

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 10:1-18 (Ayat 16) Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat kesukaran mereka.

Continue Reading
DH-Allah Sanggup Melipatgandakan

ALLAH SANGGUP MELIPATGANDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 6:1-40 (Ayat 15) Tetapi jawabnya kepada-Nya: “Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.”

Continue Reading