DHK-Allah Sanggup Melipatgandakan

ALLAH SANGGUP MELIPATGANDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 7:1-25 (Ayat 2) Berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: “Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dari pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap Aku, sambil berkata: Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.”

Continue Reading
DH-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya-2

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading
DHK-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading
DH-Insaflah

INSAFLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 23:1-16 (Ayat 14) Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.

Continue Reading
DH-Pemimpin Yang Dihormati

PEMIMPIN YANG DIHORMATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 19:1-51 (Ayat 49) Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka.

Continue Reading
DH-Jangan Tawar Hati

JANGAN TAWAR HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 2:1-24 (Ayat 11) Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.

Continue Reading
DH-Allah Senantiasa Menyertai

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 31:1-30 (Ayat 6) Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

Continue Reading
DH-Tuhan Senantiasa Menyertai

TUHAN SENANTIASA MENYERTAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 20:1-20 (Ayat 1) Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau.

Continue Reading