DH-Peringatan Tuhan

PERINGATAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 36:1-23 (Ayat 15) Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya.

Continue Reading
DH-Peringatan Tuhan

PERINGATAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 36:1-23 (Ayat 15) Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya.

Continue Reading
DH-Rambu-rambu

RAMBU-RAMBU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 47:1-7 (Ayat 6) Ah, pedaaang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah!

Continue Reading
DH-Rambu-rambu

RAMBU-RAMBU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 47:1-7 (Ayat 6) Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah!

Continue Reading
DH-Warning

WARNING

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 36:1-32 (Ayat 3) Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.

Continue Reading
DH-Warning

WARNING

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 36:1-32 (Ayat 3) Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.

Continue Reading
DH-Peringatan Tuhan

PERINGATAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 36:1-23 (Ayat 15) Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya.

Continue Reading