DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading
DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading
DH-Mencintai Kembali

MENCINTAI KEMBALI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hosea 3:1-5 (Ayat 1) Berfirmanlah Tuhan kepadaku: “Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis.”

Continue Reading
DH-Mencintai Kembali

MENCINTAI KEMBALI

HOP CHURCHDaily HOPe

Hosea 3:1-5 (Ayat 1) Berfirmanlah Tuhan kepadaku: “Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis.”

Continue Reading
DH-Ketaatan

KETAATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 4:1-17 (Ayat 4) Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka.

Continue Reading
DH-Ketaatan

KETAATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 4:1-17 (Ayat 4) Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka.

Continue Reading
DHK-Dikasihi Allah Dan Sesama

DIKASIHI ALLAH DAN SESAMA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 11:1-47 (Ayat 3) Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel.

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ada Allah Lain

JANGAN PERNAH ADA ALLAH LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 1:1-18 (Ayat 16) Berkatalah Elia kepada raja: “Beginilah firman Tuhan: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ada Allah Lain

JANGAN PERNAH ADA ALLAH LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 1:1-18 (Ayat 16) Berkatalah Elia kepada raja: “Beginilah firman Tuhan: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”

Continue Reading