DH-Jangan Jadi Anak Yang Degil

JANGAN JADI ANAK YANG DEGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 21:1-23 (Ayat 21) Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia
mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.

Continue Reading
DH-Hancurkan Semua Musuh

HANCURKAN SEMUA MUSUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 31:1-54 (Ayat 16) Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan.

Continue Reading
Perayaan Hari-hari Raya

PERAYAAN HARI-HARI RAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 23:1-44 (Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang Kutetapkan, adalah yang berikut.

Continue Reading
DH-Semua Milik Allah

SEMUA MILIK ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 22:1-24 (Ayat 12) Lalu Ia berfirman: “Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku.

Continue Reading
DH-Makna Salib Yesus

MAKNA SALIB YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 15:1-47 (Ayat 14) Lalu Pilatus berkata kepada mereka: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: “Salibkanlah Dia!”

Continue Reading