Perayaan Hari-hari Raya

PERAYAAN HARI-HARI RAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 23:1-44 (Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang Kutetapkan, adalah yang berikut.

Continue Reading
DH-Semua Milik Allah

SEMUA MILIK ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 22:1-24 (Ayat 12) Lalu Ia berfirman: “Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku.

Continue Reading
DH-Makna Salib Yesus

MAKNA SALIB YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 15:1-47 (Ayat 14) Lalu Pilatus berkata kepada mereka: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: “Salibkanlah Dia!”

Continue Reading
DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading